Skip to content

Christen Iversen Aggerbeck

Christen Iversen Aggerbeck
Sæbefabrikant i Horsens

Agerbæk-brødre.jpg-for-web-normal

Forbindelse med Christen Iversen ane nr- 12

Født den 6. oktober 1826 i Agerbæk, Fåborg sogn ved Varde. Hjemmedøbt den 8. oktober 1826 og fremstillet i Fåborg Kirke den 26. november 1826.

Viet i Hatting Kirke den 6. april 1852 med Cathrine Maria Pedersdatter 1825-1913.

Børn:

Otto Aggerbeck, født i Horsens, død 1½ år gammel.

Hansine Aggerbeck, født i Horsens, død 2 år gammel

Iver Madsen Aggerbeck, født 1854 i Horsens, død 1916.

Hansina Marie Magdalene Aggerbeck, født 1856 i Horsens, død 1914.

Peter Heinrich Andreas August Aggerbech, født 1858 i Horsens, død 1892.

Martha Camilla Aggerbech, født 1862 i Horsens, død 1920.

Christian Vilhelm Aggerbech, født 1864 i Horsens, død 1902.

Adolf Valdemar Aggerbech, født 1865 i Horsens, død 1941.

Louis Otto Aggerbech, født 1868 i Horsens, død 1944.

Maria Christine Aggerbech, dødt 1872 i Horsens, død 1935.

Carl Albert Aggerbech, født i Horsens, død 1936.

Christen Iversen Aggerbech, født 1882 i Horsens, død 1883.

Olga Aggerbech, født 1884 i Horsens.

Christian Ivan Aggerbech, født 1887 i Horsens, død 1932.

Einar Harry Aggerbech, født 1889 i Horsen.

Christen Iversen Aggerbechs (CIA)  far var pottemand og gårdmand Iver Madsen, der levede fra 1797 til 1844.  Iver Madsen var som ung gårdskarl på en stor gård i Agerbæk og blev gift med gårdmandens datter. (Kjersten Maria Pedersdatter) Da hun døde ved en fødsel, havde parret 2 børn, Maren og Peder. Tjenestepigen på gården var Maria Lena Christensdatter fra Debelgård ved Agerbæk, hjalp Iver, blev gift med hende og boede som Inderste på gården. Det var her CIA blev født. På et tidspunkt hjalp gårdejeren og bror til første kone, Iver til at købe et lille husmandsted ved Omme i Nykirke sogn. Her begyndte han i små kår, men han endte med noget ikke så lidt større. Han var gift 3 gange. Hans første kone var Kjersten Marie Pedersdatter, som døde 27 år gammel. Hans anden kone var Maria Lena Christensdatter 1807-1837, som var CIAs moder, som døde kun 28 år gammel ved en fødsel. Tredie kone var søsteren til Maria Lene, Maren Christensdatter fra Debelgård.

CIA var døbt Chresten Iversen. Hans faddere ved dåben var Margrethe Christensdatter (morsøster), Christen Iversen (morfar), Mette Nielsdatter fra Debel, Mads Iversen (farfar), Mette Marie Madsdatter fra Rodbech, Jesper Pedersen (tidl. svigerfar til Iver Madsen) og Stine Pedersdatter.

Da CIA var – i hvert fald fra 3 år-13 år gammel, boede familien i Omme. Da hans mor dør i en ung alder, måtte han ud at tjene til føden som fårehyrde på heden.

CIA har altid været interesseret i jagt, og fra sin tidligste ungdom tog han bøssen med i marken , for i det tilfælde, at der skulle komme et stykke vildt forbi hans vej. Han tjente på landet fra sin barndom og indtil han blev indkaldt som soldat i 1848.

Den 1. oktober 1848 mødte CIA på rekrutskolen i Nyborg. Den 28. oktober samme år, tilgik han 1. jægerkorps 1. kompani. Han havde soldaternummer 32 og deltog i krigen 1848-50 som jægersoldat og var med i forskellige kampe. Han var Ordonnans hos daværende major – senere generalmajor E. H. C. Vilster.

Som soldat blev de kaldt ved den bynavn, som de kom fra. Så nr. 32 var det altid Agerbæk, og det hængte ved han resten af hans dage. Dog ændrede han stavemåden senere på grund af udlandet ikke brugte bogstavet æ og det blev Aggerbeck.

Efter krigens slutning fik CIA plads som arbejdsmand hos sæbefabrikant I. C. Krüger i Borgergade i Horsens. CIA havde øjnene med sig, og når han om middagen var alene på fabrikken, gradede  han sæbeluden for at lære kunsten efter. Til sidst mente han at kunne begynde for sig selv, men det var ikke så let dengang at få Borgersskab, og navnlig da hans tidligere Principal nedlagde indsigelser derimod ved myndighederne. Det lykkedes at få Borgerskab den 17. januar 1852 som lysestøber og sæbesyner.

Den 17. januar 1852 begyndte CIA så med 300 Rigsdaler og uden fremmed hjælp i meget små lokaler i Østergade 15 i Horsens at støbe talglys og lave ganske enkle og farverige håndsæber. Han blev gift den 6. april 1852 i Hatting Kirke med Cathrine Pedersdatter. Hun hjalp i mange år sin mand med fabrikationen i Østergade, foruden hun passede hjem og børn, og på markedsdage sad hun i et telt på Torvet i Horsens og solgte håndsæbe. engang var konkurrencen ikke så stor, så CIA kunne sælge den sæbe, som han kunne fremstille. Dog var de meget fattig i de første år.

Under besættelsen fra 1864 var tyske og Østrigske soldater store forbrugere af promade. Den 17. januar 1865 købte CIA ejendommen Smedegade 33 af firma Møller og Jochumsen for 10.000 Rigsdaler.

I 1867 besøgte CIA Verdensudstillingen i Paris. Rejsen Horsens-Fredericia foregik pr. hestevogn, da der dengang endnu ikke fandtes nogen jernbanelinie op igennem Jylland. I Paris købte CIA de første maskiner til fabrikation af sæbe her til landet og solgte det til købmændene.

CIA var landskendt som jæger og hundeopdrætter. Han var ofte omtalt i indens- og udenlandske jagtskrifter, og han indførte, som den første, Nasso Pointeren til Danmark. Han havde 2 hunde, som hed Ajax og Fanny. Ajax var CIAs favorit-hund. Han blev engang tilbudt 1000 kr. for den. Hunden blev til sidst så gammel, at fruen måtte bage pandekager til den, da den ikke kunne tygge rugbrød. Det var tit kostbare hunde CIA havde – som f.eks. Fanny og Nasso, som blev købt hjem fra England. Nasso blev senere foræret til sønnen Christian Aggerbech i Kolding.

I mange år rejste CIA selv rundt og besøgte købmændene. Den meste kendte sæbe var Iris-sæben, der var komponeret af Carl Albert Aggerbeck. Fabrikationen af Iris-sæben begyndte i 1900 – altså 6 år efter CIAs død. Hverken Iris eller de andre kendte mærker kan i øvrigt købes i dag, da der ikke må sælges 80% sæbe.

Man bemærker de mange A’er, der efter datidens skik findes i CIAs børns navne. CIA var indehaver i firmaet i Horsens fra 17. januar 1852 til den 10. september 1893, da sønnen Iver Madsen Aggerbeck overtog fabrikken. I 1909 blev Carl Albert Aggerbeck chef og i 1915 blev Einar Harry Aggerbeck optaget i ledelsen. I 1929 overgik firmaet til et Familie-aktieselskab.

Søndag den 19. august 1894 om formiddagen døde CIA efter længere tids svagelighed – med bl.a. ophold på Silkeborg Bad.

Der er skrevet et lille hefte om sæbefabrikant Christen Iversen Aggerbeck. Her kan man få mere information om hans liv og levned. Det genealogiske arbejde er udført af stud.mag. Erik Molbo. Teksten er samlet af Henry Lauritsen og trykt i april måned 1945.

Den kan lånes på Bibliotekerne.

mail poul-appa@outlook.dk