Skip to content

Theodor liv og levned

Theodor blev født på bedsteforældrenes gård i Hovmarken også kaldet Krogsgårdsmark i Tjæreborg sogn den 19 september 1877. Faderen var skrædder Hans Wulf Nielsen og moderen var Bothilde Jessen og stammede fra Spangsbjergsgård i Jerne sogn.

Faderens ernærede sig med et skrædderi fra forældrenes gård og Theodor var nr. 3 i børneflokken.

Da Theodor var 1 år gammel i 1878 flyttede familien til egen gård på 30 tdr. land ved Avtrup i Fåborg sogn. Gården hed Trille og adresse Slepsagervej 5 i Faaborg sogn.

Her havde Theodor sin barndomstid sammen med 2 ældre søskende, Hans skolegang foregik i Slepager gamle skole ca. 1884 til 1891.

Theodor forældre var meget religiøse og havde været med i “Vækkelsen” på Fåborgegnen sidst i det nittende århundrede. Theodor var også meget religiøs hele sit liv.

Theodor blev gift med gårdsmandsdatter fra Debel, Maren Nielsen den 17. april 1903 i Fåborg kirke. Forlovere var begge fædre nemlig Hans Wulf Nielsen og Peder Nielsen.

Theodor overtog forældrenes gård efter brylluppet, idet faderen hellere ville fungere som skrædder end landmand og blev boende som aftægtsfolk. Theodors moder døde allerede i 1910, ment faderen fulgte Theodor og Maren indtil hans død i 1929.

I 1918 solgte Theodor og Maren “Trille” i Avtrup og købte en større gård på 67 tdr. land i Årre. (Tingvejen 256) , som var den østlige gård i Årre.

Theodor lagde et stort arbejde i gårdens drift, der med stor energi blev drevet frem til et mønsterbrug efter datidens forhold. Han krævede meget af andre og ikke mindst af sig selv. Det syntes hans 3 sønner var for strengt, så de fik andre erhvervsinteresser.

Den ældste Hans kom på Børkop Højskole og Peder kom i købmandslære hos købmand i Glejbjerg og Alfred hjalp til hjemme i 1923-24. Da Peders læremester i Glejbjerg pludselig døde, ville Theodor prøve at være købmand. Fordi man var en god landmand var det ikke sikkert Theodor var en god købmand. Familien havde købsmandforretningen i 3 år.

I 1927 købte Theodor og Maren et hus i Storegade 30 (villa Gry) i Agerbæk. På dette tidspunkt kom Theodors storebror hjem på besøg efter 39 år i Amerika. Theodor viste broderen Danmark med en 14 dages tur med DSB. Bl.a. besøgte de en fælles broder på Sjælland. Bilen , en Ford blev udskiftet med en “Studebakker”, som efter Niels mening var en god amerikansk bil.

I 1929 købte Theodor og Maren en købmandshandel i Bække by, lige overfor kroen. De boede i en lejlighed ovenpå forretningen, hvor de boede, indtil de fra grunden udstykkede en lille grund, hvor de byggede et lille hus, adressen var Elmevej 1 i Bække. Her boede de indtil de i 1937 besluttede at sælge forretningen og beholde huset.

Her døde Theodor den 23. marts 1945 af mavekraft 67 år gammel og blev begravet på Bække kirke

mail poul-appa@outlook.dk