Skip to content

Mads Agerbæk Iversen

Mads.jpg-for-web-small
ane nr. 6

1. Mads Kristian Agerbæk Iversen blev født den 5. september 1883 i Haltrup i Øse sogn. Døde den 19. februar 1953 i Tofterup. Han var søn af  gårdmand Christen Iversen og Caroline Hansen, tvillinggården i Haltrup i Øse Sogn. Han giftede sig med hattemager Mette Kirstine Cecilie Christiansen, datter af høker og gårdmand i Sønder Starup Christian Christiansen og Kirsten Marie Thomsen.

Mads kom første gang ud at tjene omkring konfirmationsalderen (ca 1898) hos gårdmand Jens Jensen i Øse Sogn. Han interesse var dog håndværkerfaget tømrer/snedker. Han kom i lære hos en snedkermester i Ansager og efter læretiden på valsen i Tyskland ca. 1 år. Han kom til Starup og traf Cecilie.

 Da han blev gift med Cecilie i 1908,  ventede de barn, og de købte et 2. etages hus  i Sønder Starup, som han selv byggede. Han overtog svigerfars høkerforretning og efterhånden, som der kom flere børn til, blev huset for lille. I dette hus blev Mary, Marius, Elna og Hans, født. 

Omkring 1913-14 flyttede familien til et andet hus i Sønder Starup og her fik Mads telefoncentralen til Starup by. Han skulle finde 8 abonnenter, men kunne kun skaffe de 7 og tog selv den 8. Det var i 1915 og familien havde telefoncentralen til 1970, da alt blev automaticeret. Det var i det hus, hvor Kristian, Svend og Emil blev født.

 I 1919 flyttede familien til Tofterup by, hvor de købte en større ejendom, som Mads gjorde beboelig til  efterhånden den store familie og en forretning med manufaktur, cykler og sko. Her  blev Gerda, Emma og Dagmar født. Familien fik en husbestyrerinde til hjælp for Cecilie, der med 10 børn også skulle passe forretningen, Cecilie havde nok at se til og hun døde i 1931 pludselig af en hvepse eller et myggestik på Grindsted Sygehus, og  Dannarks Radio meddelte, at moderen til 10 børn var død på Grindsted sygehus med børnene omkring sig.

Først i 30.erne byggede Mads igen på en stor tom grund ca. 50 meter mod nord lige ved jernbanen, et 3. etagets hus og en hal med tømmerhandel o.lign. Herfra byggede han mange huse i Tofterup. 

Han giftede sig igen med husbestyrerinde Mary Kristiane Nielsen den 10. september 1936 i Henne Kirke. Hun var født i  Stavsø i Henne Sogn, og døde på Helle Plejehjem i Tofterup den 11.juli 1983. Hun var datter af gårdejer Thomas Nielsen og Søfride Sørensen fra Stavsø.

Mads døde i sit hjem i Tofterup den 19. februar 1953, efter længere tids hospital ophold på Varde Sygehus, knap 70 år gammel og blev begravet på Vester Starup kirkegård

Nekrolog

Den 24. februar 1953 skrev Vestkysten følgende:

Der blev så stille i mange hjem i Starup, da det rygtedes, at centralbestyrer/tømmerhandler Agerbæk Iversen var død. For mange kom det som en overraskelse, selv om man vidste, at han var en svag mand. For få dage siden færdes han ude på den sædvanlige daglig tur, men for dem, der stod ham nær, var det klart, at det gik stærkt nedad med helbredet.

Med Agerbæk Iversen er en af Starup sogns særprægede og betydelige mænd gået bort. Når sognets nye historie skal skrives, kommer man ikke uden om hans navn, der er ingen anden, der i den grad har været med til at præge byen og til dels også sognet – bebyggelsesmæssig set som han.

Han begyndte som ung håndværker i Starup omkring 1908 og siden har han bygget omkring 30 huse i stationsbyen Tofterup og nærmeste omkreds, foruden flere landejendomme. Endvidere har han bygget huse i Esbjerg, Varde, Grindsted og Vejle.

Han startede som bonde, og senere blev han udlært snedker/tømrer i Ansager. Han var bl.a. købmand, manufakturhandler, tømrer- og cykelhandler, desforuden havde han Starup Telefoncentral.

Også offentligt arbejde har lagt beslag på hans evner. Han har været repræsentant for Husmandskreditforeningen i Aalborg, tillidsmand i Varde Banks filials Tofterup afdeling, foruden flere andre offentlige tillidshverv i sognet, bl.a. medlem af bestyrelsen for Starup Transformatorforening m.fl.

Med Agerbæk Iversen vil blive savnet i sognet, mest i sit hjem af hustru og den store børneflok, som alle er i gode stillinger. Hans første hustru døde i 1931, som han fik 10 børn med. Mads var gift anden gang og hans nuværende hustru har været ham til stor hjælp i det daglige arbejde og en sjælden god mor for børnene. Agerbæk Iversens minde vil leve længe i sognet.

Skrevet af Chr.K.

Faderen var Christen Iversen, der var født i Omme i Nykirke sogn den 30. januar 1838 og han var søn af Iver Madsen og Maren Christensdatter.

Moderen var Caroline Hansen fra Gammelgård i Terpling Åstrup sogn, datter af Hans Christensen og Maren Hansdatter. De blev gift i Øse Kirke den 23. april 1874.

Christen Iversen og Carolines børn var:

Caroline Marie Iversen, født 10. april 1877 i Haltrup i Øse Sogn, død 30. juli 1944 på Mads Therkildsens Vej i Tjæreborg. Var gift med (1) Niels Peder Lauridsen  i 1897 i Øse Kirke , gift (2) med Hans Nielsen september 1925 i Bramming Kirke . Begravet på Bramming kirkegård den 5. august 1944.

Hans Peder Iversen, født den 11. oktober 1878 i Haltrup i Øse Sogn, død den 30. december 1962 i Vejle, gift med Ane Kirstine Larsen, født 25. november 1907, død i Vejle på Lindegården den 9. januar 1977.

Begge begravet på Nordre Kirkegård i Vejle.

Mads Kristian Agerbæk Iversen, født 5. september 1883 i Haltrup i Øse Sogn. (Tvilling)

Se anden sted

Marius Iversen, født den 5. september 1883 i Haltrup i Øse Sogn. (Tvilling) Død på Varde Sygehus den 29. juni 1907 og begravet den 4. juli 1907 på Øse Kirkegård.

Mail til mig med nye oplysninger på poul-appa@outlook.dk.